Welkom

Welkom op de website van de Jeugdgemeenteraad van de gemeente Mill en St. Hubert. Hier kun je meer te weten komen over wat wij doen en waar wij voor staan. Naast een korte geschiedenis is er ook plaats voor foto’s en de mening van de politieke partijen in onze gemeente.

Wat doen wij?

De leden van de Jeugdgemeenteraad maken op een speelse manier kennis met taken en verantwoordelijkheden van de gemeente. Sinds 1996 heeft de gemeente een jeugdgemeenteraad. Deze bestaat uit tien kinderen uit de groepen 7 en 8 van de vijf basisscholen. In 2016 bestond de Jeugdgemeenteraad 20 jaar, dit jubileumjaar werd bekrachtigd met de introductie van een nieuw logo.

De leden van de jeugdgemeenteraad hebben minimaal twee begeleiders. Dit zijn vrijwilligers die in Mill en Sint Hubert wonen en gevoel hebben voor wat onder kinderen leeft. De jeugdgriffier zorgt vanuit de gemeente voor secretariële ondersteuning.

De leden bepalen zelf met welke taken ze aan de slag gaan. Dit kunnen heel concrete dingen zijn zoals de organisatie van een opschoondag voor kinderen, het verkeersveiliger maken van de schoolomgeving of de aanleg van een pannaveldje.

Alle vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De raadsvergaderingen zijn openbaar, de voorbereidende vergaderingen niet.

Wat doen de politieke
partijen voor de jeugd?

Er is heel veel veranderd sinds dat er een Jeugdgemeenteraad is. Maar toch kan de Jeugdgemeenteraad niet alles, sommige dingen moeten wij overlaten aan de grote Gemeenteraad. Dat moet vaak omdat er het geld niet voor is in de Jeugdgemeenteraad. Bijvoorbeeld bij de Skate-toestellen, dat is eigenlijk veel te duur voor de Jeugdgemeenteraad. Omdat de grote Gemeenteraad wil helpen, kunnen we in overleg toch dingen plaatsen. Het is dan wel belangrijk dat de Gemeenteraad mee wil werken. Omdat alle partijen veel voor de jeugd over hebben, lukt dat vaak wel. Vanuit de Jeugdgemeenteraad hebben wij de verschillende partijen gevraagd wat zij speciaal voor de Jeugd doen, en willen doen. Omdat de meeste partijen meteen enthousiast reageerden, weten we nu wat zij allemaal doen. Hieronder zien jullie welke partijen waar voor staan:

Het CDA:

Het CDA vindt het belangrijk om te werken aan een maatschappij waarin solidariteit, rentmeesterschap en eigen verantwoordelijkheid belangrijk zijn.
Solidariteit betekent dat wij zorg hebben voor die mensen in onze gemeente die, buiten hun schuld, in de problemen zijn gekomen.
Rentmeesterschap betekent dat wij bij de beslissingen die er moeten worden genomen proberen rekening te houden met het milieu. We hebben de aarde te leen en moeten er goed voor zorgen.
Wij willen geen maatschappij waarin alles door de gemeente of de overheid wordt geregeld. We moeten het samen doen en spreken mensen aan op eigen verantwoordelijkheid. Het CDA vindt dat de jeugd de toekomst heeft en besteedt daarom extra aandacht aan jongeren wanneer het bijvoorbeeld gaat om sporten, wonen en voorzieningen als de Wissel. Als je onze lijst bekijkt zie je daar, naast de wat oudere, ook veel jonge gezichten. Bij ons doen jongeren dus ook echt mee!

 

De Vierkernen Partij:
De V.K.P. draagt vooral de jeugd een warm hart toe. Immers: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Goed onderwijs is van belang en daarom is de V.K.P. voor een goede realisatie van de “Brede School” inclusief het gymonderwijs, die veilig bereikbaar is. Beoefenen van sport levert een belangrijke bijdrage aan de sociale, mentale en lichamelijke ontwikkeling van de jeugd. Daarom moet het voor alle jeugdigen mogelijk zijn hieraan deel te nemen. De V.K.P. vindt dat dit actief en financieel moet worden ondersteund, met hierbij ook aandacht voor de inwoners met een beperking. Functionele speelplekken en “natuurlijk speelgroen” in elke kern zijn ook van belang. Daar waar door de jeugd overlast wordt veroorzaakt kan hiervoor in samenwerking met “jeugd- en jongerenwerk” een oplossing gevonden worden, waarbij indien nodig ook handhavend opgetreden wordt. Het woningbouwbeleid van de gemeente dient er op gericht te zijn dat wij de jeugd binnen onze gemeente kunnen huisvesten. De jeugd vormt immers de basis van onze toekomst en de V.K.P. heeft oog voor deze toekomst.

Algemeenbelang’90:
Politiek is vooruitkijken. Wat we straks willen, moeten we nu al gaan regelen. Daarom is het erg belangrijk te weten wat jeugd en jongeren straks nodig hebben, hoe onze gemeente er uit moet zien en wat we daar nu aan kunnen of moeten doen. Maar ook wat lang geleden besloten is moet je opnieuw durven te bekijken en openstaan voor veranderingen. Kloppen de gemaakte afspraken met vrijetijd- en sportclubs, jeugd en jongerenwerk, voldoen scholen en het aanbod van opleidingen of zijn er aanpassingen nodig? Algemeen Belang ’90 kan dat niet alleen, daar hebben we ook de jongeren bij nodig. Niet alleen degenen die mogen stemmen, maar ook die daar nu nog te jong voor zijn. AB’90 hoort graag welke ideeën er bij de jongeren zelf leven. Door zelf actief mee te denken werken de jongeren aan hun eigen toekomst. AB’90 bied je die kans! Heb je ideeën? Laat ze ons weten!