Verslag raadsvergadering 24 maart 2016

Donderdag 24 maart was er een vergadering van de jeugdgemeenteraad gemeente Mill. Te gast was de burgemeester van Grave de heer Roolvink. Hij wilde graag kennismaken met de jeugdgemeenteraad en wilde ook graag iets vertellen over de gemeente Grave.

De werkgroepjes hadden allemaal een verslag gemaakt van wat er allemaal al gebeurt is en wat er nog moet gebeuren.

De werkgroep Jeugdlintje komt binnenkort bij elkaar samen met de burgemeester om de aanmeldingen te beoordelen. De jeugdlintjes worden door de burgemeester uitgereikt tijdens Koningsdag.

Het werkgroepje pluktuin heeft het voor elkaar en in ieder kerkdorp komt een pluktuin. De Agrarische Natuurvereniging de Raamvallei gaat de pluktuintjes aanleggen en onderhouden. De officiele opening van de pluktuintjes is op 23 april a.s. om 14.00 uur in Wilbertoord.

De jeugdgemeenteraad heeft € 225,00 beschikbaar gesteld als bijdrage in de onkosten voor aanleg en onderhoud van de pluktuintjes.

De drie andere werkgroepen te weten verkeersveiligheid, opschoondag en multiculturele dag zijn druk bezig om ook dit schooljaar nog met een actie te komen.

Als laatste willlen we nog melden dat de leerlingen van groep 6 van alle basisscholen in de maand mei kennis komen maken met de gemeente. Daarna wordt er in de groepen zes een nieuw jeugdgemeenteraadslid gekozen die dan volgend schooljaar deel mag nemen aan de jeugdgemeenteraad.

Het verslag van de vergadering is hier te beluisteren.