Verslag JGR 18 maart

De opening werd gedaan door wethouder van de Boogaart , omdat de burgermeester niet aanwezig kon zijn.
Daarna volgde het vragenuurtje waar Paul, Julia, Steven, Sien en Mick een vraag stelden.
Vervolgens werden de notulen besproken van 10 December 2013, en werd goedgekeurd.
Er waren geen ingekomen stukken of mededelingen binnengekomen.
Frank presenteerde het ontwerp van het natuurleerpad.
Na het stukje van Frank ging Sien iets vertellen over de nieuwe hondenpoepbordjes. Op woensdag  26 maart, voor het uitstapje naar Wim van Happen, plaatsen we twee hondenpoepbordjes.
Toen werd een presentatie gehouden door Steven en Catheleine over de  affiches en de posters van het jeugdlntje voor op school.
Daarna waren er twee mensen van Stichting de Ladder om een cheque van
100 euro in ontvangst te nemen, daar waren ze heel blij mee.
De wethouders Paul en Mick presenteerden hun plan voor het uitstapje naar Den Bosch.
Na de presentatie van de wethouders gingen we de actiepuntenlijst doornemen van 10 december 2013.
Toen sluitte wethouder van de Boogaart de vergadering.

Groetjes,
Menno en Steven

Klik hier voor het verslag (met geluid)