Verslag JGR vergadering 23 oktober staat online

Het verslag van de raadsvergadering van de jeugdgemeenteraad van 23 oktober jl. staat online en is te lezen op de pagina vergaderingen.