Even voorstellen: Amber van den Elzen

Hallo allemaal,
Ik ben Amber van den Elzen en wil me graag even voorstellen.

Ik ben 10 jaar en ik woon met mijn vader, moeder en zusje in Mill.
Ik zit in groep 7 van basisschool de Lens, bij juf Linda en juf Els. Ik vind school leuk en mijn lievelingsvakken zijn rekenen, Blits en aardrijkskunde.  Mijn hobby’s zijn muziek maken (klarinet) bij de Harmonie en het Leerlingenorkest, zingen bij Kikomi en volleybal bij Apollo.
Op school hadden we een verkiezing voor de jeugdgemeenteraad. Ik had een paar ideeën: meer techniekonderwijs voor de jeugd, moestuintjes bij scholen, meer groen op het schoolplein, meer prullenbakken, behoud van de muziekjuf.
Iedereen van groep 7 kon stemmen. Na de verkiezing hebben ze bekend gemaakt wie er had gewonnen en dat was ik.
Ik heb er erg veel zin in om met deze en andere ideeën aan de slag te gaan!

Mocht je goede ideeën of vragen hebben dan hoor ik het graag.

Groetjes Amber